Smart Cities, Smart Citizens

De ingrijpende veranderingen in het werkveld van ruimtelijk professionals vergen andere kennis, grote creativiteit en nieuwe competenties van alle betrokken partijen. Alles wordt complexer, sneller, onzeker, en bovenal is technologisch gezien alles mogelijk. Veel bedrijventerreinen staan leeg en grondposities zijn inmiddels grotendeels afgeboekt. Sommige regio's hebben te maken met krimp, andere regio's juist met een overspannen markt. Daarnaast spelen uitdagingen zoals digitalisatie en sociale cohesie. De opleiding Smart Cities, Smart Citizens bereidt u voor op deze veranderingen en helpt u met de uitdagingen en de vernieuwing om te gaan. De strategie van De Levende Stad, het DNA van de stad en wat ‘de actieve mens’ beweegt staan centraal.

Waarom deze opleiding?

Er zijn tal van uitdagingen zoals urbanisatie, digitalisatie, leegstand, krimp, etc. Deze opleiding helpt cursisten om grip te krijgen op de uitdagingen en vernieuwingen in het ruimtelijk vakgebied. Hoe kan men het beste omgaan met en gebruik maken van Smart Cities? Hoe kan men beslissingen maken met betrekking tot alle nieuwe ontwikkelingen? Deze opleiding  biedt u een integrale systematische benadering voor het op een juiste en doeltreffende manier aanpakken van vraagstukken omtrent Smart Cities en Smart Citizens.

Voor wie?

Deze opleiding is voor professionals in het ruimtelijk vakgebied met minimaal HBO werk- en denkniveau. De opleiding is special ontwikkeld voor bestuurders, hoofden en medewerkers RO, stadsontwikkeling, economische zaken, grondzaken en verkeer en vervoer bij overheden. Ook voor managers, projectleiders, beleidsmedewerkers en planmakers bij Woningcorporaties, Projectontwikkelaars, Beleggers, Bouwbedrijven, Ingenieurs- en adviesbureaus is deze opleiding zeer interessant.

Modules

Er wordt in ons land gewerkt aan een economie die concurrerend is en dat werkt door in de ruimtelijke inrichting. Deze module tracht een beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. De module biedt handvatten in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving. De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie en leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst.

Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie

Tijdens deze module wordt de cursist meegenomen door een situatieschets beginnend bij de geschiedenis, via het heden naar de toekomst van Nederland. Hierbij staat een beschrijving van het concurrentievermogen van locaties centraal, welke gebruikt kan worden voor de beleidsvorming van bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt ingegaan op de verwevenheid van mensen, bedrijvigheid en hun bouwwerken. Om de wisselwerking tussen economie en ruimte beter te begrijpen wordt een terugblik in de tijd opgenomen.

Ook zal de situatieschets dieper ingaan op het proces van de transitie van Nederland, waarbij de overheid als stimulator en spelverdeler een belangrijke rol speelt. De cursist leert hier dat het belangrijk is om buiten het eigen werkveld te kijken voor een beter vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Vervolgens kan nagedacht worden over toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot een toekomstvisie en een structuurvisie. Ten slotte wordt een aanzet gegeven over hoe deze getoetst kunnen worden.

De docent schetst aan de hand van de kennis over de economie en de fysieke omgeving twee scenario’s, twee uiterste beelden van de toekomst van Nederland. Als opdracht zullen de cursisten door middel van hun kennis opgedaan in de situatieschets en met behulp van de tool Theorie U zelf twee scenario’s schetsen. Deze worden in les drie gepresenteerd en behandeld.

Doelen

 • De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie
 • De cursist leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst
 • De cursist leert over het opstellen van een toekomstvisie en een structuurvisie
 • De cursist leert over het schetsen van toekomstscenario’s voor Nederland in transitie, door gebruik te maken van de tool Theorie U.
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

In deze module staat centraal dat sturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van de ander kunt plaatsen. De vaardigheden die in deze module behandeld worden scheppen helderheid en leiden tot minder discussie, minder wrijving, minder ruis en meer begrip.

Of het nu betrekking heeft tot coaching, teamontwikkeling of conflictbemiddeling, het is essentieel om zicht te hebben op wat iemand onbewust drijft. Het is namelijk een illusie om te denken dat ons bewustzijn de baas is. Graag maken we onszelf wijs dat ons bewustzijn ons gedrag aanstuurt, dat we bewust beslissingen nemen. Maar niets is minder waar.

Het grootste deel van het ‘zelf’ is onbewust en bevindt zich onder water. We kennen onze beweegredenen nauwelijks, ook al hebben we vaak die illusie. Het is als vragen naar wat er onder het wateroppervlak zit als je alleen het topje van de ijsberg kunt zien. We verzinnen achteraf redenen en motieven waarom we dingen doen. Maar onze bedenksels kloppen vaak niet met onze werkelijke onbewuste drijfveren. We kunnen stress ervaren omdat we geraakt zijn op een onbewust niveau en vervolgens bedenken we waarom dit gebeurt. En vaak gaan we in discussie over onze bedenksels. Om de ander en onszelf te overtuigen van het juiste of het goede.

Doelen

 • De cursist krijgt inzicht in wat iemand onbewust drijft
 • De cursist vergaart zelfkennis en zelfinzicht in onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen
 • De cursist leert zich in het gedrag van de ander te verplaatsen
 • De cursist wordt handvatten aangereikt voor het sturen op gedragsverandering
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Je merkt dat de wijk geïsoleerd raakt en dat bewoners weg trekken. Er komt leegstand, huizen en winkels raken in verval. Misschien volgt binnenkort de sloophamer. Dat hoeft niet zo te zijn! Het kan ook anders. Hoe zou het zijn als jouw wijk weer gezellig wordt? Met veel groen en met bewoners die samen leuke dingen doen, voor henzelf én het milieu? Grote kans dat jouw wijk ook nog eens hét voorbeeld wordt van de stad; dat je andere wijken en buurten inspireert om ook aan de slag te gaan om de wijk prettig bewoonbaar te maken. Deze module gaat over het helpen van buurtbewoners om ‘onhaalbare’ dromen voor een groenere, duurzamere, vitale en socialere wijk. Hierbij is een integrale aanpak vereist, waarbij partijen samenwerken om een dynamische wijk te creëren.

Doelen

 • De cursist leert de buurt met de magische bril te observeren
 • De cursist leert hoe je iets kunt doen aan de woonaantrekkelijkheid van jouw gemeente
 • De cursist leert de gedeelde waarden van een casus benoemen aan de hand van het 7 S model van Mc Kinsey
 • De cursist leert werken met The Generic Five Level Framework (5LF)  en de Natural Step
 • De cursist leert diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
 • De cursist leert werken met de Manual Nulpunt Tool
 • De cursist leert hoe je samen met de overheid (van presterende tot dealmaker) doelen kunt realiseren
 • De cursist maakt kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveau’s
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Wil je meer weten over het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit in smart cities en citizens? In de module slimme en schone mobiliteit gaan we hierover kennis delen en in gesprek. We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers. We praten ondermeer verder over “mobility as a service”, nieuwe logistieke modellen, de samenhang tussen slimme en schone mobiliteit, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitshubs, vertrouwen en acceptatie, actuele praktijkvoorbeelden en verwachtingen voor de mobiliteit in 2030, toekomstige regelgeving, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de positie van overheden? Welke rol en acties kunnen daarbij als beleidsmaker of projectmanager worden overwogen? In deze module willen we overzicht en inzicht bieden om tot fasering en keuzes te komen in slimme en schone mobiliteit. Keuzes die ook bijdragen aan de ontwikkeling in samenhangend beleid en samenhangende projecten.

Doelen

 • Cursist wordt op de hoogte gebracht van trends op het gebied van slimme en schone mobiliteit en hoe hier mee om te gaan
 • Cursist leert welke begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen er spelen bij overheden, de markt en burgerinitiatieven
 • Cursist leert hoe je bepaalt wat regionale en lokale recepten voor de toekomst zijn op het gebied van mobiliteit
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: