Publiek- en privaatrecht

Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen.

Doel

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

Eindtermen

  • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
  • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
  • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-, ¬†huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.

Lessen

Publiek- en privaatrecht

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Publiek en privaatrecht Op deze pagina vindt u alle informatie over de module Publiek en privaatrecht, les 9.1 en 9.2. Bij deze module wordt u wegwijs gemaakt in relevante wet- en regelgeving omtrent publiek- en privaatrecht. Aan het eind van de module zal de cursist ook in staat zijn verschillende documenten [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: