Lean Management

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze cursusĀ is er aandacht voor:

  • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
  • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
  • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?

In het eerste deel wordt na een korte uitleg van de theorie van lean management door middel van een simulatie van een productieomgeving welke effecten de toepassing van lean principes in een proces heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. In het tweede deel wordt interactief aan de hand van beelden van praktijksituaties bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal mogelijke lean procesaanpassingen die in de verschillende bedrijven te implementeren zijn (individueel per bedrijf).

Doel

Het doel van deze module is de cursistĀ te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.

Lessen

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: