Financiële Aspecten Vastgoedbeheer

In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waarde gestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

Lesdelen

  • Financiële exploitatie

Leerdoelen

  • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
  • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.

Lessen

Module informatie – Financiële aspecten

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Financiële aspecten.   Deze module bestaat uit een les, te weten: Les 8 - Financiële exploitatie   Op deze pagina vindt u links naar alle algemene informatie behorende bij deze module, waaronder de presentatie. De syllabus behorende bij de les kunt u vinden op de pagina van de desbetreffende les. Presentatie [...]

Les 8 – Financiële exploitatie

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Financiële aspecten. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent les 8, Financiële exploitatie.   Onderstaande link verwijst naar de syllabus behorende bij deze les. Nadat u dit document heeft bestudeerd, kunt u de test maken. De test kunt u maken via de button "Test zien". U dient minimaal 70% van de vragen goed te [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: