Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

In de gebouwde omgeving speelt brandveiligheid een belangrijke rol. Tijdens deze cursus krijgen cursisten inzicht in waaraan gebouwen wat brandveiligheid betreft moeten voldoen volgens het Bouwbesluit 2012. De cursist is na afloop van de cursus in staat om zelfstandig een brandveiligheidsscan te doen volgens de NPR6059 brandscan bouwwerken. Op basis van de resultaten daarvan kan de cursist benodigde maatregelen formuleren, daarvan de kosten ramen en deze in een meerjaren onderhoudsplanning verwerken. Onze cursus Brandveiligheid gebouwbeheer is erop gericht om u in 3 dagen de belangrijkste theoretische en praktische kennis aangaande dit onderwerp bij te brengen.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Voor wie?

De cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer is ontwikkeld voor iedereen die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor of betrokken is bij een brandveilig gebruik van gebouwen: o.a. gebouwbeheerders, vastgoedinspecteurs en –adviseurs, projectmanagers, architecten, facility managers, beleggers, verzekeraars, installateurs, en anderen die in de gebouwde omgeving met brandveiligheid te maken heeft.

Inhoud

 • Het nut van bouw- en gebruiksvergunningen
 • Waarom dienen tekeningen overeen te komen met het gebouw?
 • Welke documenten zijn belangrijk voor mijn gebouw?
 • Waarom en waarvoor heb ik een brandmeld- en ontruimingsinstallatie nodig en wat moet er gebeuren om deze gecertificeerd te houden?
 • Wat is het nut en het doel van brand- en rookscheidingen en hoe herken ik deze?
 • Waar moet mijn vluchtweg aan voldoen?
 • Hoe kan ik er voor zorgen dat het gebruik van het gebouw geen brand- en vluchtgevaar opleveren?
 • Hoe zorg ik voor meer bewustzijn over brandveiligheid bij gebouwgebruikers?
 • Toegepaste materialen
 • Het nut van een brandscan

Modules binnen de opleiding

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst op de hoogte te zijn van belangrijke brandveiligheidsbegrippen en criteria en wanneer deze van toepassing zijn. In de eerste module van de cursus wordt u aan de hand van het bouwbesluit en aanvullende documentatie basiskennis bijgebracht.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de belangrijkste aandachtspunten wat betreft brandveiligheid van vastgoed.

Inhoud

 • Sterkte bij brand
 • (Sub)brandcompartimenten
 • Vluchtroutes
 • (Brand)beveiligingsinstallaties
 • Organisatorische brandveiligheid
 • Brandveilig gebruik van het vastgoed
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Om inzicht te krijgen in de brandveiligheid van uw vastgoed is het naast het vergaren van kennis het ook van belang dat u het gebouw kunt toetsen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Met de opgedane kennis uit module 1 gaat u een ontwerpplan toetsen. U leert om een eenvoudige bouwplan te toetsen op brandveiligheidseisen vanuit wetgeving.

Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Na het vergaren van de benodigde kennis en het op hoofdlijnen kunnen toetsen van de  brandveiligheid, is het de kunst om de brandveiligheid te toetsen in de praktijk. Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan het geen u op papier heeft getoetst?

Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u op hoofdlijnen gedegen uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw.

Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Nadat de tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen de beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn om deze beheersmaatregelen uit te voeren. Welke beheersmaatregelen voert u uit op korte en middellange termijn en welke kosten horen daarbij? Dat wordt in deze module besproken.

Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Certificering

U krijgt na voldoende afronding van deze opleiding een certificaat waarmee u aantoont in staat te zijn een brandveiligheidsscan uit te voeren.


Docenten

Jeffrey de la Mar

PVM | Vastgoedadviseur - Brandveiligheidsspecialist

Jeffrey de la Mar is vastgoed adviseur bij PVM en gespecialiseerd in de brandveiligheid. Hij deelt zijn kennis en ervaring graag door middel van opleidingen die worden gegeven via de Vastgoed business school.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: